Arxius

Consells Locals

El Consell de la Joventut de Badalona aquesta setmana, ens presenten dues molt bones notícies! la primera és que s’estrenen amb una pàgina web: badalonajove.cat, i la segona és que presenten les seves 90 propostes per al Pla Local de Joventut de Badalona, elaborades conjuntament amb totes les entitats membres! Dins l’enllaç de la web les podreu consultar. Bona feina 😉

Consells Locals

NOTA DE PREMSA

El CJBdn agrupa més de trenta entitats juvenils de Badalona i el seu objectiu és treballar en xarxa amb d’altres entitats i a la vegada portar la veu d’aquestes a l’Ajuntament, alguns exemples de la feina que fa el consell són les barres de Cal Txiringu de maig i agost o elaborar propostes de cara al futur Pla Director de Joventut.

L’assemblea general ordinària (AGO) és l’espai on es troben anualment les entitats juvenils de Badalona i valoren la feina feta el darrer any així com renovar el secretariat i marcar les línies de treball per al proper any. Primer de tot, les entitats van valorar positivament l’últim any amb diferents activitats com són Cal Txiringu de maig, Cal Txiringu d’agost, elaborar propostes per al nou Pla Local de Joventut, participar a la Comissió 11 de setembre, fer la campanya Jove Posiciona’t o defensar les entitats que formen el Va de Joves.

Un cop aprovada la memòria es va votar el nou secretariat, que el formen l’Anna Perez del Xirusplai, l’Eva Morlessin i l’Emma Cid de l’Aspitantat, l’Ana Blanco de La Rotllana i l’Oriol Rius de les JERC.

Pel que fa al projecte, hi ha propostes que el CJBdn porta anys reivindicant com és el cas del conveni amb l’Ajuntament que garanteixi el suport econòmic, estructural, polític i amb un equipament de referència i seguir sent l’interlocutor entre la gent jove i l’administració local. Com a noves accions destaca seguir treballant les propostes de cara al Pla Local de Joventut promoure l’associacionisme juvenil com a mecanisme de participació i decisió amb campanyes concretes.

Finalment, l’AGO la van tancar l’Oriol Rius, representant al CJBdn, destacant la molt bona feina feta en l’últim any i a la vegada reivindicant el paper que te el CJBdn com a eina de participació juvenil i de decisió; seguidament va intervenir en Ritxi Gonzalez ja que acabava la seva etapa dins el consell i posant de manifest que hi ha propostes que són reivindicacions històriques perque cap govern municipal es ha volgut complir i finalment va tancar la cloenda la Laura Ribalaiga, presidenta de la Fundació Triangle Jove, on va posar l’accent en la força que tenen es consells locals de joventut com a escoles de formació i de ciutadania.

Cordialment,

Consell de la Joventut de Badalona

Imatge


Facebook