Autor


Avui s’ha difós per les xarxes el segon vídeo realitzat dins la campanya sobre migració juvenil “Joves amb trajecte”, impulsat des de la Xarxa de Consells Locals de Joventut.

En aquest segon vídeo hi apareixen Alberto Ibáñez, Joan Ferrà i Marta Vilalta, responsables de les polítiques de joventut dels governs del País Valencià, les Illes Balears i Catalunya respectivament. En format entrevista se’ls plantegen preguntes relacionades amb els factors que empenyen els i les joves a marxar o les propostes de contenció que apliquen.

De les declaracions se’n desprèn la necessitat de recollir dades fiables amb què treballar o la millora de la situació laboral del jovent. També es posa l’accent en la importància d’invertir en àrees com la investigació o de treballar amb el món empresarial per tal d’augmentar la contractació dels i les joves.

Finalment es posa de manifest la necessitat de coordinació entre els tres governs a l’hora de transformar la migració juvenil. L’objectiu és que aquesta deixi de ser una marxa forçosa i que passi a ser una oportunitat nascuda de la voluntat.


Facebook